• На Русском
  • On English
  • Eesti keeles

Käsitleme võimatut uue väljakutsena

Saatke päring ja me vastame teile tunni jooksul

Teenused

Kirjalik tõlge

Arvuti võimet tõlkida täiustatakse pidevalt, aga sellegipoolest ei saa öelda, nagu poleks inimtööd selles valdkonnas enam vaja. Näiteks usaldasid Madonna kodulehe loonud spetsialistid ükskord liigselt progressi, mistõttu laulja oli mitu kuud sunnitud oma kodulehel suhtlema „ventilaatoritega“ – just nii oli tõlkemasin tõlkinud mitmesse keelde sõna „fänn“. Masintõlke keelevigu on üsna lõbus lugeda, aga vaevalt te sooviksite sedalaadi tõlketeksti saada.

Me võime teid abistada kirjalike tõlgetega, meil on selleks nii oma tõlkijad kui ka laialdane partnerite võrgustik. Loome pidevalt uusi rahvusvahelisi sidemeid, et laiendada meie võimalusi tõlketöödeks. Tõlked võivad erineda tulenevalt eesmärgist, mille seab tõlke tellija – vaja võib minna kas tekstide sõnasõnalist tõlget, stiililist töötlust või kohandamist. Seda mõjutab ka tõlkimise kiirus. Me arendame oma võimekusi ja mõne keele puhul oleme isegi valmis pakkuma teile kirjalikku sünkroontõlget – me võime tõlkida teksti sama ajaga, mis tavaliselt kulub selle läbilugemiseks.

Kui teil on vaja tõlkida tekst ühest keelest teise, siis kasutage vormi selle lehe all. Saatke meile tekst, mida on vaja tõlkida, ja teatage, millist tõlget te tahate saada ning kui kiiresti on seda vaja. Meie põhimõtte kohaselt esitame teile tööajal tunni ajaga meie seisukoha tõlke kohta. Kui meie ettepanek teile sobib, täidame meelsasti teie tellimuse.
Kujutlege, et teil on vaja välismaalasele jutustada muinasjuttu vaeslapse käsikivist või Ülemiste vanakesest. Või proovige esitada teises keeles tuntud kõnekäändu „koer poiss teeb karutükke“ või vanasõnu „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“ ja „mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“. Muinasjutud-vanasõnad kõlavad sõnasõnalises tõlkes lõbusalt, aga vaevalt on teie reklaamlause või mistahes muu teksti eesmärk kedagi lõbustada. Et selliseid vigu vältida, on vaja teksti kohandada, valides tõlgitava sisu edastamiseks teises keeles sobivaid analooge ja samalaadseid väljendeid. See on loomingulisem ülesanne kui sõnasõnaline kirjalik tõlge. Meil on selliseid loovaid inimesi, kes teid sel puhul meeleldi aitavad.
Mistahes eset võib nimetada „selleks asjaks“. Aga vaevalt nimetab näiteks kaevur ankrutoestikku pikaks laealuseks poldiks. Erialatekstide tõlkimisel kasutame tavaliselt selle valdkonna konsultantide abi, mida tekst käsitleb.
Ekraanile ilmuval tõlkel on oma spetsiifika, seal peavad sõnad mahtuma etteantud vormi. Pakume võimalust tekst formaati sobitada, et tõlgitud teksti väljanägemine oleks korrektne ka sellisel leheküljel, mis on loodud teises keeles teksti jaoks.
Vahel juhtub, et tõlkimiseks saadetud tekstide struktuur erineb mõnevõrra algsest failist. Mõni lõik võib vahele „ujuda“, võib ette tulla formaadihäireid, kiri, tabelid ja skeemid võivad muutuda mitteloetavaks. Sel võib olla mitu põhjust, aga peamiselt juhtub see eri formaatide tõttu. Iga programm käsitleb tõlgitava teksti struktuuri erinevalt, seetõttu võib tõlgitud fail olla tellija lähtefailist vähem ühtlane. Eriti siis, kui tekstiga tegeleb samal ajal mitu tõlkijat ja igaüks kasutab oma programme. Ka terminid võivad sel juhul lahkneda. Peame teksti formaati sama tähtsaks kui sisu, mistõttu aitame teid meeleldi sellegagi.
Me juba koostame sõnastikke. Teeme seda enda jaoks, sest mõni meie püsipartnereist kasutab spetsiifilist sõnavara. Kui teie firmal on mitu tõlkimisega tegelevat alltöövõtjat või omad koosseisulised tõlkijad, kes võivad samuti vahetuda, on teie ettevõttes kasutatavate terminite sõnastik teile väga kasulik. Selle abil saavutatakse tõlgitavate terminite ühtlus ning lugejad ei pea mõistatama, kas tegu on sama mõistega mis eelmiselgi korral või on jutt millestki hoopis uuest.
Kui teie tekst on avalik ja määratud laiemale ringile, näiteks teie siseajakiri, pressiteade või vastus ajakirjaniku päringule, on mõistlik sellist teksti enne avaldamist täiendavalt kontrollida ja korrigeerida. Spetsialistid laskuvad sageli sügavale detailidesse või puistavad arvukalt erialatermineid. Kui teie tekst on mõeldud laiale ringile, on mõtet ohverdada professionaalset spetsiifikat, et muuta tekst kergemini loetavaks. Muidugi võib ka ajakirjanik selle töö teie eest ära teha. Kas saate aga sel juhul kindel olla, et ta eemaldab tekstist just selle, mille väljajätmisega ka teie nõus olete?
Kui annate välja ettevõtte ajakirja ja otsite selleks sobivat partnerit, siis valige meie number või kirjutage meile kiri vormis, mis on esitatud sellel leheküljel. Me tegeleme sellega teie koosseisuliste töötajate asemel ja nad saavad tegelda põhitööga. Partnerite hulgas, kelle korporatiivsete materjalide väljaandmise eest me hoolitseme, on Balti riikide suurimaid ettevõtteid TOP-10 hulgast. Meie professionaalid on meeleldi valmis teie töötajaid selle ülesande lahendamisel aitama.
Unikaalne teenus meie turul on kirjalik sünkroontõlge. Oleme valmis tõlkima teksti kirjalikult sama kiiresti, kui tavaliselt kulub selle läbilugemiseks. Kui teil oli tõlget vaja „juba eilseks“, siis täitke sellel leheküljel olev vorm ning kirjutage või helistage meile. Eilsesse tagasi me enam ei jõua, aga juba täna on tõlgitud tekst teie laual.
21. sajandil on tehnoloogia kasutamine tõlkimisel igati mõistlik. Kui on vaja väiksemas mahus tõlget kuskil kaugel, siis pole mõtet saata kohale tõlkijat, kelle teekonnale kulub rohkem aega kui tõlkimiseks. Otsime pidevalt uusi tehnoloogilisi lahendusi, mis lubaksid mistahes oludes efektiivselt teenust pakkuda. Meil on tulnud tõlkida ka chat'ide abil sotsiaalvõrgustikes ja ootame huviga, millistesse suundadesse tehnoloogiad veel arenevad.
Kui teil on vaja kirjalikult esitada kõik, millest üritusel räägiti, oleme valmis ka selles valdkonnas teid abistama. Helistage meile ja lepime aja kokku!